Author Archives:

Tiếng hát học sinh sinh viên BRVT 2023

TIẾNG HÁT HỌC SINH – SINH VIÊN BRVT 2023 MỤC ĐÍCH      Nhằm tạo điều kiện để các bạn học sinh, sinh viên trong tỉnh có năng khiếu về cahát; giao lưu, học tập nâng cao kiến thức, phong cách, trình độ, kỹ thuật biểu diễn và thểhiện năng khiếu, sở trường của mình. […]