RAPPER

BOOMPLE N

Là người anh cả của 4SHIGH. Boomple N có tên thật là Nguyễn Hồng Nguyên, anh chàng sinh năm 2000 đến từ Gia Lai đã và đang dẫn dắt vô cùng tốt 1 tổ đội trên con đường chinh phục âm nhạc.

CÁC SẢN PHẨM ÂM NHẠC

Playlist

3 Videos