WORKSHOP

CLASS - BGIRL TINIE RAWK

Thành tích của TINIE RAWK:

* NƯỚC NGOÀI: 

 • Top 8: Ground0smoke7 online tại European năm 2021 
 • 1st Rombak Battle Breaking 2 on 2 tại Cambodia năm 2019 
 • 2nd Rombak Battle Breaking 2 on 2 tại Cambodia in 2020 
 • 1st OBM online 1 on 1 Southeast Asia năm 2021
 • Khách mời WDSF tại Nhật Bản năm 2019 
 • 1st Rombak Battle Breaking 2023 tại Cambodia năm 2023
 • 2nd Radikal Forze Singapore 2 on 2 tại Đà Nẵng năm 2023 
 • Huy Chương Bạc Seagames 2023

* TRONG NƯỚC:

 • 2nd Vòng loại Seagames 2023 tại Hà Nội 
 • 2nd The Castle anniversary Breaking 2 on 2 năm 2014 tại Nha Trang
 • 1st Show Your Style Jam 7 to smoke footwork năm 2016 tại Đà Nẵng 
 • 2nd Show Your Style Jam Breaking 3 on 3 năm 2017 tại Đà Nẵng 
 • 1st Show Your Spirit Breaking 5 on 5 năm 2017 tại Đơn Dương 
 • 1st Bình Dương Hiphop-Breaking 1 on 1 năm 2017 
 • 1st Dance Battle – 7 to smoke năm 2018 tại Đồng Nai 
 • 1st 064 Championship 1 on 1 Breaking in 2019 tại Vũng Tàu 
 • 1st Mỹ Tho Championship 1 on 1 Footwork năm 2019 
 • 2nd Hiphop 2 on 2 năm 2021 tại Vũng Tàu 
 • 2nd Vietnam Breaking Championship 1 on 1 năm 2022 tại Sài Gòn
 • 2nd Vũng Tàu Streetdance Breaking 2 on 2 năm 2022
 • 1st 5S Jam Breaking 2 on 2 các năm 2019-2020-2022 tại Đà Lạt
 • 3rd Biên Hòa Battle 2023 
 • 2nd Hanoi All in One – Crew vs Crew 2023 tại Hà Nội 
 • 2nd Bgirl 1 vs 1 Hanoi All in One năm 2023 tại Hà Nội

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 27/08/2023 (11h00-13h00)

Phòng tập: Tầng trệt

Tại: Nhà Văn Hoá Thanh Niên Tỉnh BR-VT

TEACHER:

BGIRL TINIE RAWK

Thể loại: Breaking

– Nhấp vào Đăng ký tham gia bên dưới để đăng ký nhé.