NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TIMELINE DAY 1 (26/07)

Thời gian: 10h00 – 14h00

  • Tại Street Studio (Tầng 3)

Thời gian: 14h00 – 17h00

  • Tại Nhà Văn Hoá Thanh Niên
    (Hội trường 500 chỗ)

Thời gian: 21h00 – 00h00

Tại Peace & Love Bar.

  • 126A Phan Chu Trinh, P2. TP Vũng Tàu

TIMELINE DAY 2 (27/07)

Thời gian: 10h00 – 21h30

  • Tại Nhà Văn Hoá Thanh Niên
    (Hội trường 500 chỗ)

TIMELINE DAY 3 (2/07)